Keyword Analysis & Research: werkingsverdrag europese unie


Keyword Analysis


Keyword Research: People who searched werkingsverdrag europese unie also searched

Frequently Asked Questions

Wat zijn de Verdragen van de Europese Unie?

Verdragen van de Europese Unie. De verdragen van de Europese Unie zijn feitelijk de grondwettelijke wetgeving van de Unie, waarin alle instituties, beleidsterreinen en wetgevingsprocedures beschreven staan. Ze vormen het primaire recht van de Europese Unie .

Wanneer trad het EG-Verdrag in werking?

Met de in werking treding van het Verdrag van Lissabon heeft dit EG-Verdrag de naam Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gekregen, kortweg Werkingsverdrag. Het Verdrag betreffende de Europese Unie (Verdrag van Maastricht), kortweg EU-verdrag, getekend in Maastricht op 7 februari 1992, trad in werking op 1 november 1993.

Wat is de Europese Unie?

De Europese Unie is gebaseerd op de volgende verdragen: Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, getekend - samen met het Euratomverdrag - in Rome op 25 maart 1957, en trad in werking op 1 januari 1958. Deze twee verdragen worden samen de Verdragen van Rome genoemd.


Search Results related to werkingsverdrag europese unie on Search Engine